4Zimní ZUŠ

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose,
Brno, Došlíkova 48, příspěvková organizace

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose má k dispozici dva moderní objekty, hlavní budovu v příjemném prostředí areálu zahrady na Došlíkově 4185/48 v Brně-Židenicích, kde sídlí i ředitelství školy a  kruhovou budovu na Čejkovické 4237/8 v Brně-Vinohradech. ZUŠ poskytuje umělecké vzdělání také dětem z širšího okolí – pedagogové hudebního oboru působí  v odpoledních hodinách v prostorách základních škol Krásného, Gajdošova a Merhautova. Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose patří k předním brněnským školám. Pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní pedagogové, řada z nich působí také na středních a vysokých uměleckých školách nebo jsou činní  jako aktivní umělci. Učebny jsou vybaveny moderními učebními pomůckami včetně hudebních nástrojů, audiovizuální, multimediální a výpočetní techniky. ZUŠ umožňuje žákům výběr z bohatého notového materiálu, diskografie, odborné literatury a časopisů. Součástí vybavení jsou i hudební nástroje určené k zapůjčení žákům, kteří zatím nemají nástroj. Současné pojetí výuky na základních uměleckých školách se zaměřuje na individuální přístup k žákům. Vyučovací metody vycházejí vstříc nejen dětem s mimořádným talentem. Díky tomuto přístupu se můžeme věnovat i dětem, které zpočátku neprojevují výrazné umělecké nadání. Individuální osobnostní složky dětí se tak mohou dále rozvíjet přirozeně a komplexně právě prostřednictvím umění. Děti se setkávají v bezpečném a přátelském prostředí pod odborným vedením zkušených pedagogů. Sdílejí společně radost ze hry, tvořivosti i nových vztahů s jinými dětmi, které mají podobné zájmy. Mají tak jedinečnou příležitost smysluplně využít volný čas a obohatit život aktivním a kladným vztahem k tvorbě a umění. Nedílnou součástí ZUŠ je i příprava výjimečně nadaných žáků ke studiu na vyšších uměleckých školách. Aktuální školní vzdělávací program nabízí umělecké vzdělání také žákům se specifickými poruchami učení, nebo dětem handicapovaným.

 

Komentáře nejsou povoleny.