B

MÁME JEŠTĚ NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST
V PŘÍPRAVNÝCH TŘÍDÁCH HUDEBNÍHO OBORU

Přijímáme žáky do přípravné hudební výchovy NOTIČKA
(žáci 5–7 let).

Vážení žáci, rodiče a zájemci o docházku do naší školy!
Vyčlenili jsme ještě tři dny, ve kterých je možné vykonat talentovou zkoušku potřebnou pro přijetí do hudebního oboru základní umělecké školy. Náhradní termíny zápisu nových žáků do ZUŠ
PhDr. Zbyňka Mrkose jsou: středa 24. června, čtvrtek 25. června a pondělí 29. června 2020.

Prosíme, vyplňte přihlášku a vyberte si jeden z nabízených časových intervalů v rezervačním systému. Děkujeme.

AKTUÁLNÍ PRAVIDLA PRO KONÁNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Vážení uchazeči,
prosíme, seznamte se s aktuálně platnými pravidly pro konání zápisu nových žáků do naší ZUŠ. Pravidla pro konání přijímací zkoušky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. května 2020:
zachování odstupu mezi osobami nejméně 1,5 m,
přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách, přičemž pokud jsou přítomny osoby z řad veřejnosti, musí zachovávat odstup nejméně 2 m,
doporučujeme zachovat omezený počet osob pro zkoušku do jakéhokoliv oboru.
Pro všechny osoby vstupující do budovy školy bude platit povinnost nemít příznaky virového onemocnění a pro účastníky, zákonné zástupce a případnou veřejnost také povinnost předložit nebo na místě podepsat čestné prohlášení o absenci těchto příznaků.

Zároveň platí výjimka z nošení roušek pro účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku v rámci místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m.
Platí však, že přijímací zkoušky je možné konat distančním způsobem.

Čestné prohlášení si stáhněte ZDE

 

POSTUP PŘI ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
ZUŠ PhDr. ZBYŇKA MRKOSE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

VYPLŇTE ELEKTRONICKY PŘIHLÁŠKU ŽÁKA DO ZUŠ

 • Přihlášku najdete zde:
  Přihláška do ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
  Doporučeným prohlížečem pro vyplňování přihlášky je Google Chrome.
  Můžete také použít adresu: www.izus.cz . V tom případě vyberte nejdříve ZUŠ kam chcete žáka přihlásit – ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose.
 • Vyplňte všechny požadované údaje (k dispozici je detailní nápověda).
 • Vyberte z nabízených termínů zápisu.
 • Zatrhněte požadované studijní zaměření a stiskněte „Odeslat přihlášku“.
 • Přihlášku NETISKNĚTE!

PŘIJĎTE K TALENTOVÉ ZKOUŠCE
Ve Vámi vybraném nebo dohodnutém termínu přijďte k talentové zkoušce.
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci je rezervovaný čas vyhrazen pro individuální zápis jednoho uchazeče s jeho zákonným zástupcem. Na místě podepíšete námi vytištěnou přihlášku a bude provedena jednoduchá zkouška. Na zkoušku není zapotřebí se dopředu připravovat – nebude náročná. Pro Vaše děti bude vstup do naší školy snadnější, pokud si na připojených odkazech přečtete, jak jsou při zápisu v jednotlivých oborech ověřovány předpoklady pro studium:

● Děti od 5 let PŘÍPRAVNÉ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU – NOTIČKA

● HUDEBNÍ OBOR pro děti od 7 let: výuka hry na nástroj

● TANEČNÍ OBOR

DALŠÍ POSTUP – VYČKEJTE NA INFORMACI O PŘIJETÍ

 • Informace o přijetí žáka budou k dispozici nejdříve na počátku letních prázdnin.
 • Vyjádření o přijetí nebo nepřijetí škola zákonným zástupcům zasílá. Lze je také zjistit po najetí myší na položku menu „Přihláška do ZUŠ“. Zde zadáte údaje potřebné pro vyhledávání žáka a zobrazí se Vám stav přihlášky. Dokud žák není zařazen k učiteli, není zatím rozhodnuto. Pokud je žák zařazen k učiteli, znamená to, že byl přijat. Pokud jej není možné vyhledat, nebyl přijat (nebo jste zadali nesprávné údaje).
 • Buďte, prosím, trpěliví, pokud se nepodaří zařadit žáka před začátkem školního roku (období červen – srpen), je možné, že se to podaří v září. Každoročně se tak děje v desítkách případů. Škola se s Vámi v případě pozdějšího přijetí telefonicky spojí.

SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY

 • Na webových stránkách školy před začátkem školního roku najdete podrobné informace o organizaci začátku školního roku.


Organizace přijímacího řízení
Noví žáci jsou přijímáni:

1. Zápisem, který se řídí § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
2. Žáci jsou přijímáni do přípravného studia od 5 let věku. Uchazeči prokáží předpoklady ke vzdělávání.
3. Od 7 let věku jsou přijímáni uchazeči podle výsledku talentové zkoušky do 1. ročníku I. stupně základního studia, případně do ročníku vyššího.
4. Od 14 let jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky do II. stupně základního studia.
5. Od 18 let věku jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky do studia pro dospělé, učební plán a vzdělávací obsah stanovuje učitel na základě potřeb a zájmu žáka.
6. Žáci jsou přijímáni vyplněním přihlášky do školy zákonnými zástupci žáka, dospělí žáci vyplňují a podepisují přihlášku samostatně, v přihlášce jsou uvedeny povinné údaje  o žákovi pro školní matriku (§ 28 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb.).
7. Nové zájemce o studium evidujeme u přijímacích zkoušek podle elektronických přihlášek a výsledku protokolu o talentové přijímací zkoušce. Podmínkou k zařazení do ročníku jsou talentové předpoklady žáka a dostatečná kapacita školy ve zvoleném oboru.


Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „uchazeč se SVP“) absolvuje proces přijímacího řízení podle výše uvedených pravidel, přičemž se použijí úpravy podmínek, které odpovídají jejich konkrétním vzdělávacím potřebám.

Obsah přijímací zkoušky je pro všechny uchazeče stejný. Uchazeč má při přijímacím řízení nárok na podpůrná opatření spočívající v úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání (§ 16 odst. 2 písm. c) školského zákona).

Pokud uchazeč vyžaduje u přijímacích zkoušek úpravy podmínek odpovídající jeho zdravotnímu stavu, uvede tuto informaci v přihlášce (sekce: zdravotní stav).

Přehled postupu při talentové zkoušce při přijímacím řízení ke vzdělávání uchazečů se SVP
Uchazeč se SVP předloží při zápisu doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, které mu vydalo školské poradenské zařízení. Na základě doporučení školského poradenského zařízení u uchazeče se SVP rozhodne předseda přijímací komise o uzpůsobení podmínek a zajistí například:
● přiměřené prodloužení doby talentové zkoušky,
● konání talentové zkoušky v samostatné místnosti,
● využití asistenta pedagoga nebo osobního asistenta,
● využití tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo použití dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob aj.

Máte další otázky nebo si s něčím nevíte rady?

Kontaktujte nás:
e-mail: info@zus-brno.cz
tel: 548 212 105

 

Komentáře nejsou povoleny.