Okresní přehlídka tanečních oborů

Úspěšné tanečnice

V ZUŠ Veveří proběhlo 2. března 2022 okresní kolo Přehlídky tanečních oborů základních uměleckých škol. Ve dvou choreografiích se představily i žákyně tanečního oboru naší ZUŠ.

Dívky z naší školy byly velmi úspěšné. Zlaté pásmo a postup do krajského kola získaly žákyně ze třídy MgA. Evy Šeneklové za choreografii „Survive“Žákyně Evy Šopíkové si vytančily Bronzové pásmo za choreografii „Maková panenka“. 

Všem tanečnicím blahopřejeme!
Poděkování za úspěšnou reprezentaci směřuje k oběma vyučujícím: paní učitelce MgA. Evě Šeneklové (vyučuje taneční obor v budově ZUŠ Došlíkova) i Evě Šopíkové (vyučuje v budově ZUŠ Čejkovická), které se svými žákyněmi soutěžní tance připravily.

Komentáře nejsou povoleny.