Krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol
HRA SMYČCOVÝCH SOUBORŮ A ORCHESTRŮ

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose byla 6. dubna 2022 organizátorem krajského kola soutěže žáků ZUŠ ve hře smyčcových souborů a orchestrů. 

Naše ZUŠ byla pověřena organizací Krajského kola soutěže žáků ZUŠ ve hře smyčcových souborů a orchestrů. Ve spolupráci s krajskou uměleckou radou základních uměleckých škol se krajské kolo uskutečnilo ve středu 6. dubna 2022 od 9.00 do 14.30 hodin v sále Dělnického domu, Jamborova 65 v Brně-Židenicích. Soutěžily čtyři smyčcové soubory a tři orchestry ze šesti ZUŠ Jihomoravského kraje – celkem se soutěže účastnilo 137 žáků.

Pětičlennou odbornou porotu vedl prof. Mgr. Jan Zbavitel z JAMU Brno. Dalšími členy poroty byli doc. Mgr. et MgA. Tomáš Krejčí, MgA. Richard Kružík, Lenka Zouharová a BcA. Filip Urban. Porotci hodnotili nejen technické zvládnutí, ale i dramaturgii repertoáru, vhodnost a obtížnost skladeb, umělecký projev, kvalitu a stylovost interpretace. Přes letošní obrovské problémy s karanténami a onemocněními žáků i pedagogů nám soutěžící připravili krásný zážitek. Skladby hráli se zaujetím, s přednesem a v co nejlepší formě, jak jen bylo v danou chvíli možné. Celkovým vítězem soutěže se zaslouženě stal Komorní orchestr Jana Noska z Hodonína.

V kategorii smyčcových souborů náš Komorní soubor ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose předvedl výtečný výkon a jeho provedení soutěžních skladeb porota ocenila 1. místem. Na přípravě soutěžních skladeb se podílela nejen vedoucí souboru MgA. Zuzana Křivá, ale i pí uč. Lenka Pokorná, Mgr. Marcela Hamrová Hoňková, Marie Winklerová a Dagmar Kuchařová.

Děkujeme našim pedagogům a také zaměstnancům ZUŠ, kteří se podíleli na bezchybné organizaci soutěže.

Okresní kolo soutěže žáků základních uměleckých škol
SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV

Za doprovodu korepertitorů D. Savvateevy a J. Hlaváče se ve čtvrtek 24. a v pátek 25. února 2022 v ZUŠ Vítězslavy Kaprálové konalo Okresní kolo soutěže žáků základních uměleckých škol v sólovém a komorním zpěvu.
Výkony našich žáků v sólovém zpěvu byly hodnoceny porotou s tímto výsledkem: 1. místo s postupem získal v I. kategorii Mikuláš Kalousek z pěvecké třídy Mgr. Tomáše Badury. Druhými místy porota ocenila výkony zpěvaček ze třídy Jarmily Richterové: Barbory Lošťákové a Leony Skácelové. Navíc Leona Skácelová získala i Zvláštní cenu poroty za vynikající interpretaci muzikálové písně. Žákyním Berenice Hamrové, Denise Wossalové a Vendule Vrbové ze třídy Mgr. et MgA. Magdy Honzákové udělila porota 3. místa. Čestná uznání I. stupně si ze soutěže odnesly i Anna Bendová ze třídy Mgr. Tomáše Badury a Nikol Hudcová ze třídy Jarmily Richterové.

Krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol
SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV

V krajském kole vybojoval Mikuláš Kalousek 2. místo. Blahopřejeme.

Gratulujeme k úspěchu v okresním kole soutěže ZUŠ
HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE

V pondělí 21. 2. 2022 a v úterý 22. 2. 2022 se v ZUŠ Smetanova, uskutečnilo okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje. Naše škola měla zastoupení ve hře na zobcovou flétnu, ve hře na saxofon, klarinet a hoboj. Blahopřejeme našim flétnistkám Dorothy Drábkové a Lindě Havránkové ze třídy pí uč. Mgr.art. Evy Chomoucké a Petře Lukášové ze třídy pí uč. Mgr. Kristýny Ševčíkové k získání 1. místa s postupem do krajského kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu. Také gratulujeme žákyni Karolíně Foltové ze třídy pí uč. Mgr.art. Evy Chomoucké k 1. místu

Ve hře na klarinet získala Klára Školáková 2. místo a Ella Mondočková i Dominika Klusáková shodně 3. místa. Ve hře na saxofon získal Antonín Šeda 3. místo a ve hře na hoboj Anna Skalníková také 3. místo. Žáci jsou ze třídy pí uč. Marie Winklerové.

Krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol
HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE

V Krajském kole soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje, které se uskutečnilo 29. března v ZUŠ Ivančice vybojovaly Dorothy Drábková skvělé 1. místo a Linda Havránková 2. místo. Obě žákyně jsou ze třídy pí uč. Mgr.art. Evy Chomoucké. Také Petra Lukášová ze třídy pí uč. Mgr. Kristýny Ševčíkové si ze soutěže odnesla krásné 2. místo.

Děkujeme našim pedagogům a také korepetitorům.

Okresní kolo soutěže žáků základních uměleckých škol
HRA NA CIMBÁL

V okresním kole soutěže žáků základních uměleckých škol v oboru Hra na cimbál získali žáci ze třídy Mgr. Jaroslava Kneisla: Ondřej Honzák v V. kategorii i Patrik Maňas v VI. kategorii shodná druhá místa.  

BRNĚNSKÉ KLAVÍRNÍ MLÁDÍ 2022

Klavírista Pavel Pech ze třídy pí uč. Mgr. Marcely Hamrové Hoňkové vystoupil na 15. ročníku koncertu Brněnské klavírní mládí, na kterém se představili talentovaní mladí klavíristé brněnských základních uměleckých škol a Konzervatoře Brno. Odměnou pro všechny účinkující byl potlesk diváků, kteří do posledního místa zaplnili sál Besedního domu.
Pavlovi děkujeme za reprezentaci školy.

VARHANNÍ PŘEHLÍDKA ORGANUM REGIUM 2022

Blahopřejeme žákyni Markétě Šmahelové ze třídy Mgr. Jany Kubové. V Domě hudby v Pardubicích na Varhanní přehlídce ORGANUM REGIUM zahrála skvěle a v konkurenci šestnácti soutěžících z celé republiky získala 3. místo.

Komentáře nejsou povoleny.