Mgr. et MgA. Gabriela Tardonová
zástupkyně ředitelky
vedoucí předmětové komise hudební teorie
gabrielaZUStečkatardonovaPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

Absolventka:
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity – obor sbormistrovství a hudební výchova (1998),
JAMU v Brně – obor dirigování ve třídě Rostislava Hališky a Lubomíra Mátla (2004),
studium v rakouském Grazu na Universität für Musik und darstellende Kunst v dirigentské třídě prof. Martina Siegharta (2004),
absolvovala seminář využití nových metod hudebně teoretických předmětů na ZUŠ (2021),
absolvovala vzdělávání v oblasti digitálních technologií (2021).

Osobní úspěchy a praxe v oboru:
aktivní spolupráce s Ensemblem Opera Diversa,
● vedoucí Komorního orchestru města Blanska, spolupráce s Moravskou filharmonií Olomouc, Janáčkovou filharmonií Ostrava a Státní filharmonií Brno aj.,
● v komorní opeře JAMU nastudovala a ve Státní opeře Praha premiérovala Žirafí operu Markéty Dvořákové, dále dvě opery Josefa Berga Snídaně na hradě Šlankenvaldě a Eufrides před branami Tymén, na festivalu Forfest v Kroměříži provedla premiéru skladby Dor pro akordeon a orchestr norského skladatele Henrika Sandeho aj.,
● v roce 2002 vítězství na soutěžních dirigentských kurzech v Ostravě pod vedením Zsolta Nagye.

Mezinárodní projekty Mladých brněnských symfoniků:
2005 – společný projekt se švýcarským sborem Kanti-chor Chur z města Chur,
2005 – turné tří orchestů TRITTICO ROMANO, Rakousko, Česká republika, Polsko,
● 2006 – účast na 10. ročníku Festivalu Japan Internaional Youth Musicale in Schizuoka v Japonsku,
2007 – projekt MBS Hudba pramenů – Velikonoce v umění Josefa Bohuslava Foerstra, Otokara Březiny a Františka Bílka,
● 2008 – CD Symfonické tance,
● 2009 – společný projekt se švýcarským sborem Kanti-chor Chur z města Chur,
● 2009 – Koncert v rámci FESTIVALU ŠPILBERK na pozvání Filharmonie Brno,
● 2010 – Koncert v rámci FESTIVALU ŠPILBERK,
2011 – projekt MBS Missa Solemnis – koncerty MBS k životnímu výročí Zdeňka Pololáníka,
● 2015 – společný projekt se švýcarským sborem Kanti-chor Chur z města Chur více »
● 2016 – organizace účasti orchestru Mladí brněnští symfonikové na mezinárodním festivalu studentských orchestrů EMUSIK DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN 2016 více »
● 2017 – projekt DOCELA TIŠE nastudování 13. symfonie Dmitrije Šostakoviče „Babí Jar“ více»
2018 – Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 „Z Nového světa“, společný projekt Mladých brněnských symfoniků s hudebníky z amerického orchestru Sacramento Youth Symphonye více»
● 2019 – nahrávka České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby v rámci spolupráce s Českým rozhlasem a AZUŠ.

Komentáře nejsou povoleny.