zahajovací_ceremoniál

Festival Emusik 2016 v San Sebastián

Orchestr Mladí brněnští symfonikové v rámci svých zahraničních aktivit připravil finančně i organizačně náročný projekt, který přispěl k propagaci české hudby a brněnského mládežnického orchestru ve světě.
6. a 7. května 2016 se účastnil mezinárodního festivalu studentských orchestrů EMUSIK DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN 2016. San Sebastián, město které zvítězilo v soutěži o titul Evropské hlavní město kultury 2016, leží v autonomním společenství Baskicko v severním Španělsku, na pobřeží, v blízkosti francouzské hranice. Evropským hlavním městem kultury se stalo díky aktuálnímu tématu, které si vytyčilo jako své hlavní poslání: překonávat konflikty skrze umění a kulturu a dosáhnout otevřené společnosti, respektující odlišnost a lidská práva napříč různými etniky.

Donostia San Sebastián: „Culture to live together“
Festivalové dobrodružství Mladých brněnských symfoniků začalo 4. května 2016. V čele s dirigenty Gabrielou Tardonovou a Tomášem Krejčím jsme vyrazili téměř v plné sestavě a dlouhá cesta na sever Španělska nám nečinila žádné překážky. Cílem naší cesty byl projekt Emusik v San Sebastiánu, který je Evropským hlavním městem kultury pro letošní rok. Na tomto festivalu se sešlo téměř šest tisíc mladých hudebníků a tanečníků z celé Evropy. Se všemi účastníky jsme se první den setkali v aréně Illumbe na okraji San Sebastiánu, kde se konal zahajovací ceremoniál. Všichni společně jsme tak zahráli čtyři skladby, do kterých patřily tradiční španělské lidové písně, ale také upravená hymna Evropské unie – Óda na radost. Byl to nezapomenutelný zážitek, slyšet tolik hudbou nadšených lidí, a zároveň hromadně hrát, tancovat a zpívat tyto společné skladby.

Po skončení ceremoniálu jsme se vydali na náš první koncert do městečka Agurain. Zde nás místní přivítali slavnostním průvodem. Byl to velmi příjemný zážitek, lidé byli oblečení do tamních krojů a neustále zpívali či tančili na španělské lidové písně. Dokonce jsme se do tance mohli zapojit i my. Po přivítání nás čekal koncert v divadle. Zde jsme zahráli předehru od Ludwiga van Beethovena Coriolan, dále čtyři části ze Suity Romea a Julie od Sergeje Sergejeviče Prokofjeva a předehru ke hře Othello od českého skladatele Antonína Dvořáka. Vystoupily zde s námi i další tři soubory, se kterými jsme ke konci koncertu zahráli ony čtyři skladby, které nás provázely celým pobytem ve Španělsku.

Další den ráno jsme vyrazili do španělské Alegría-Dulantzi. Zde nás čekal opět koncert se stejným repertoárem. Před koncertem jsme si mohli projít krásnou vesničku a poznat zdejší kulturu. Po našich společných písních s ostatními soubory jsme se vydali do San Sebastián na pláž Sagues, kde se konal závěrečný ceremoniál. San Sebastián sice nepatří k největším městům Španělska, ale právě zde jsme poznali pravé Španělsko. Mohli jsme ochutnat místní malou svačinku, které říkají tapas a najdete ji na každém rohu. Někteří z nás se zase vydali směrem k mořským plodům a jiní zůstali na pláži a poslouchali hlučný oceán. Bylo to opravdu krásné zakončení celého festivalu. Tímto bychom také rádi opravdu poděkovali všem, díky kterým se naše cesta mohla uskutečnit. Byl to nezapomenutelný zážitek spojený hudbou, což je pro nás to nejhezčí!

orchestr

Text, foto ze zahajovacího ceremoniálu v San Sebastián a foto MBS z cesty na festival do Španělska – členka orchestru Marie Levíčková

Mladí brněnští symfonikové – symfonický orchestr ZUŠ města Brna

mbs

Jsou mladí, je jich kolem šedesáti, každý ovládá nějaký hudební nástroj a společně hrají už přes dvacet let. To je orchestr Mladí brněnští symfonikové, hudební těleso tvořené žáky a absolventy základních uměleckých škol města Brna se zázemím v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně na Došlíkově ulici.
Symfonický orchestr ZUŠ města Brna vznikl v roce 1994 z iniciativy ředitelů brněnských ZUŠ, za účelem rozšiřování hudebního obzoru a praktického poznávání hudební literatury v oblasti komorní, ale i symfonické tvorby. Od roku 2003 nese orchestr jméno Mladí brněnští symfonikové. V současné době orchestr podporují tyto Základní umělecké školy města Brna: ZUŠ Jaroslava Kvapila, ZUŠ Františka Jílka, ZUŠ Charbulova 84, ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu Smetanova 14, ZUŠ Smetanova 8, ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, ZUŠ Antonína Doležala, ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, ZUŠ Veveří 133 a ZUŠ Slunná 11.

Koncertní sezona MBS 2015/2016

Pro sezonu 2015/2016 orchestr zvolil jako nosné téma shakespearovskou tematiku a nastudoval díla, ve kterých se práce slavného anglického spisovatele odráží. Konkrétně jde o tyto kusy: Othello (A. Dvořák), Coriolan (Ludwig van Beethoven), Romeo a Julie (Sergej Prokofjev), které orchestr představil na slavnostním koncertu 17. května 2016 v Besedním domě a v polovině června 2016 na koncertu v Dolních Kounicích. 25. května 2016 proběhl Májový koncert, který byl výsledkem spolupráce mezi MBS a Filharmonií Brno, a dále 9. června 2016 koncert sólistů – žáků ZUŠ města Brna.

 

 

Komentáře nejsou povoleny.