Žáci hudebního oboru se mohou těšit na výuku v nově vybavených
a modernizovaných učebnách hudební teorie

Dvě fotografie modernizované učebny nauky o hudbě na pracovišti ZUŠ Čejkovická,
která je stejně jako učebna nauky o hudbě v hlavní budově Došlíkova od letošního školního roku
nově vybavena interaktivní výukovou technologií.

Komentáře nejsou povoleny.