Vážení přátelé,
rádi bychom se s vámi podělili o naši radost. Díky rozsáhlé a také poměrně nákladné rekonstrukci vznikl v hlavní budově naší základní umělecké školy moderní víceúčelový sál, který vyhoví náročným a pro jednotlivé obory specifickým požadavkům výuky.
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose tak od 1. září 2023 získává důstojné a kultivované prostředí pro umělecké vzdělávání svých žáků a studentů, kterých je v letošním školním roce více než 900.

Samotná rekonstrukce sálu, jak už to v životě bývá, nebyla jednoduchá ani přímočará. Na počátku celého projektu stálo zásadní rozhodnutí zastupitelstva městské části Brno-Židenice, které deklarovalo vůli zrekonstruovat koncertní sál školy a posléze schválilo investiční záměr na samotnou modernizaci sálu. Je nepochybně zásluhou jak pana starosty Ing. Petra Kunce, tak i pracovníků Úřadu městské části Brno-Židenice a stavební firmy, kteří se na realizaci této pro nás významné a komplikované stavby podíleli, že se všechny problémy, kterých nebylo málo, podařilo nakonec v plánovaném termínu zvládnout, uspokojivě vyřešit, a tuto tolik potřebnou rekonstrukci dovést včas ke zdárnému konci.

Moderní materiály, komplexní řešení prostoru i akustiky, chytré řešení vestavných skříní, audiovizuální technika, ale i energeticky úsporné osvětlení a vytápění – to vše dělá z nového koncertního sálu skvělé místo pro rozvoj schopností a nadání našich žáků a podporu mladých židenických talentů.

V první řadě proto chceme poděkovat panu starostovi Ing. Petru Kuncovi za to, že umožnil kvalitní realizaci této pro ZUŠ tolik potřebné modernizace koncertního sálu. 

Naše poděkování také patří:
• projektové kanceláři IS ARCH a panu architektovi Martinu Borákovi za zpracování architektonické studie rekonstrukce, projektové dokumentace stavby a provádění autorského dozoru,
• zhotoviteli stavby – firmě DD stavitelství za kvalitní a včasnou realizaci této náročné rekonstrukce,
• Ing. Milanu Trávníčkovi z ÚMČ Brno-Židenice za neúnavný, pečlivý a hlavně obětavý dohled nad celou akcí.

Přejeme žákům i pedagogům ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, ať je pro ně nový sál inspirativním zázemím. Všem budoucím návštěvníkům tohoto krásného koncertního sálu přejeme, aby na chvíle zde strávené a prožité s radostí vzpomínali a rádi se sem vraceli.

Těšíme se s vámi na setkání při koncertech a akcích ZUŠ.

Fotografie z průběhu prázdninové rekonstrukce a z předání modernizovaného sálu 1. září 2023

Komentáře nejsou povoleny.