Na výstavě výtvarného oboru Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose v reprezentativních prostorách Muzea města Brna na hradě Špilberku jste mohli zhlédnout výtvarné práce více než 130 žáků a studentů, kteří v ateliérech ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose prostřednictvím výtvarného vyjadřování rozvíjejí svou fantazii, představivost, tvořivost i estetické cítění.

Pro výstavu byla připravena zajímavá kolekce individuálních i společných výtvarných prací na téma Portrét. Výstava představila rozsah zpracovaných a použitých výtvarných technik, které nejsou tak úplně běžné: malbu, kresbu, grafiku, keramiku i kombinované techniky. Věříme, že práce na tématu přinesla žákům radost, výtvarně je posunula a myšlenkově inspirovala, protože to je hlavním smyslem tvůrčí práce – rozvíjet v dětech potenciál vlastní tvorby i citlivé estetické vnímání světa a souvislostí v něm, které jim posléze pomohou v orientaci v mnoha oblastech života. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat řediteli Muzea města Brna Mgr. Zbyňku Šolcovi, který výstavu prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose v reprezentativních prostorách hradu Špilberk umožnil.

Foto z vernisáže výstavy: Miloš Strnad.

Komentáře nejsou povoleny.