Zpěv populárních žánrů

Cílem předmětu je teoretické i praktické seznámení žáka s pěveckými technikami v žánrech populární hudby. V rámci předmětu získají žáci nejprve základní pěvecké návyky a to klasickou dechovou a hlasovou průpravou. Po osvojení základních technických dovedností se výuka zaměřuje na interpretaci zpěvu v muzikálových a populárních skladbách a techniku zpěvu na mikrofon. Muzikálový a populární zpěv je prostředkem k rozvoji kultivovaného, emotivního a hluboce procítěného zpěvu. Nabízí prostor pro seberealizaci a rozvoj individuálního zaměření žáka (jazz, muzikál, pop, country, šanson). Více »

Komentáře nejsou povoleny.