Sólový zpěv

Žáci, kteří přicházejí do 1. ročníku ZUŠ, mají různou míru talentu i uměleckých předpokladů. V rámci předmětu Sólový zpěv získají základní pěvecké návyky, které v průběhu dlouhodobého studia správným technickým vedením a vhodným metodickým postupem přirozeně rozvíjejí. V rámci studia sólového zpěvu se uplatňuje syntéza hlasu, řeči i citového prožitku, což vede nejen k postupné vědomé kultivaci pěveckého projevu, ale rovněž ke kultivování celé osobnosti žáka. Získané dovednosti může potom žák uplatnit jak v oblasti výkonného umění, tak i v oblasti recepce hudby. Dokáže se orientovat v hudebním světě, prakticky využívat všech nabytých dovedností a znalostí a správně interpretovat i hodnotit hudební dílo. Více »

Komentáře nejsou povoleny.