Hra na violoncello

Violoncello je druhým nejvyužívanějším nástrojem ze skupiny nástrojů smyčcových. Žáci začínají hrát na violoncello již v útlém věku. Seznamují se s možnostmi nástroje, rozvíjí svou představivost, hudební schopnosti. Hrou na tento nástroj si také tříbí smysl pro rytmus, kvalitu tónu a intonaci. Stejně jako u houslí rozvíjí motorické schopnosti žáka. Uplatnění má tento nástroj velké. Hráči využívají violoncello při sólové hře, v orchestrech, v komorních seskupeních. Tento nástroj je hojně využíván i pro interpretaci jiných žánrů a stylů, než je vážná hudba. V lidové hudbě, jazzu, folku i popu, tam všude se setkáváme se sametově znějícím violoncellem, které se plně vyrovnává ostatním nástrojům. Ačkoliv hra na violoncello klade značné nároky na dispozice hráče, ať už hudební, intelektuální nebo fyzické, pozitivně podporuje vývoj osobnosti člověka, jeho morální vlastnosti a umožňuje společenské uplatnění v kolektivu. Znalosti získané studiem na tento nástroj dokáže člověk využít i jako posluchač, aby pochopil a ocenil kvalitu hudby. Více »

Komentáře nejsou povoleny.