Hra na housle

Housle jsou nejznámější z rodiny smyčcových nástrojů a jeden z nejčastěji využívaných nástrojů vůbec. Nachází velké uplatnění v sólové hře, v různých komorních seskupeních a symfonických orchestrech. Velkou tradici mají housle v lidové hudbě, kde jsou nepostradatelnou součástí. Jsou využívány pro interpretaci různých žánrů a stylů. Kromě vážné a lidové hudby se uplatňují také ve folku a popu. Hra na housle klade nároky na hudební a intelektuální dispozice hráče, rozvíjí jeho hudební schopnosti, smysl pro rytmus, kvalitu tónu, intonaci a motorické schopnosti. Podporuje a rozvíjí morálně volní vlastnosti a osobnost člověka. Umožňuje společensky se uplatnit v kolektivu a ve společnosti. Nezanedbatelná je také citová stránka života, kterou hra na tento nástroj podporuje a prohlubuje. Hráči mohou využívat tohoto vzdělání jak po stránce profesionální, tak v běžném životě jako amatérští muzikanti. Získané znalosti také umožňují pochopit a ocenit kvalitu interpretace jiných umělců jako posluchač. Více »

 

Komentáře nejsou povoleny.