Hra na bicí nástroje

Cílem předmětu v prvním stupni je naučit žáka správnému držení těla a paliček, seznámit ho s notovým zápisem a se základními rytmickými doprovody tak, aby mohl správně vnímat skladbu a tuto skladbu vyjádřit elementárními výrazovými prostředky. Budovat schopnost jeho samostatné práce s hudební nahrávkou, seřízením a naladěním nástroje a to s pomocí poslechu hudebních nahrávek, rozborem notového zápisu, multimediální projekcí i návštěvou koncertů jako zdroji inspirace. V druhém stupni je žák vybaven představou o interpretaci nastudovaných skladeb, je schopen samostatně řešit problematiku nástrojové techniky, ovládá hru z listu a zapojuje se do souborů nejrůznějších obsazení. Více »

Komentáře nejsou povoleny.