Hra na akordeon

Akordeon je přenosný, vícehlasý nástroj, který plní funkci sólového, doprovodného i souborového nástroje. Pro svou barevnost je vhodný k interpretaci skladeb všech období a stylů – od transkripcí starých mistrů až k moderní literatuře soudobých autorů. Cílem předmětu hra na akordeon je vychovat poučeného interpreta a posluchače schopného propojit hudební teorii s praxí a hlouběji tak prožít hudbu. Podle fyzické vyspělosti žák během čtvrtého až šestého ročníku přechází na větší nástroj, což především znamená rozdíl ve vedení měchu (větší rozpětí), dynamických možnostech a širším spektru barevných možností nástroje (registrace). Součástí každé vyučovací hodiny je hra z listu. Cílem studia na II. stupni je zejména zvyšování všestranné technické úrovně žáka, zvláště pak rozvíjení výrazové složky hry, muzikálnosti i osobitosti projevu za účelem schopnosti se uplatit v nejrůznějších amatérských souborech, případně vystoupit sólově nebo se jinak účastnit kulturního života. Více »

Komentáře nejsou povoleny.