Blahopřejeme k přijetí
na hudebně dramatické oddělení Konzervatoře Brno
 – obor herectví

DOMINICE DAMBORSKÉ

ze třídy Kamily Olšaníkové.

Přejeme mnoho dalších studijních i životních úspěchů!

Komentáře nejsou povoleny.