VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÝCH ATELIÉRŮ NA ŠPILBERKU 2023

Na výstavě výtvarného oboru Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, která se i letos uskutečňuje v působivých historických prostorách Muzea města Brna na hradě Špilberku, si můžete prohlédnout práce žáků a studentů, kteří v ateliérech ZUŠ prostřednictvím výtvarného vyjadřování rozvíjí své nadání, fantazii, představivost i estetické cítění. Dětem umělecké vzdělávání poskytuje nejen základy ve zvoleném oboru, ale pomáhá rozvinout i širokou škálu pro život užitečných a důležitých schopností a dovedností: tvořivost, zdravou vůli k sebeprosazení, citlivé estetické vnímání světa a hledání souvislostí v něm, ale také trpělivost a vytrvalost.
Věříme, že práce na letošních výtvarných tématech přinesla žákům radost, výtvarně je posunula a myšlenkově inspirovala, protože to je hlavním smyslem tvůrčí práce – rozvíjet v dětech potenciál vlastní tvorby a podporovat jejich kreativitu.

Foto z vernisáže výstavy 30. května 2023: Miloš Strnad

Komentáře nejsou povoleny.