19 srdce malilinké ořezVýše příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělávání
Úplata za vzdělávání v ZUŠ pro školní rok 2017/2018

Hudební nástroje
Škola je vybavena inventářem hudebních nástrojů, proto jednou z forem podpory žáků je i pronájem učebních pomůcek. Můžeme tak rodičům při přijetí jejich dětí do ZUŠ nabídnout k zapůjčení např. dosti nákladný hudební nástroj s tím, že až budou oni i učitel přesvědčeni, že volba nástroje byla opravdu správná a pro žáka vhodná, tak sami dítěti nástroj pořídí.
Půjčovné za hudební nástroje pro školní rok 2017/2018

Údaje pro platbu úplaty za vzdělávání v ZUŠ (školné)
číslo účtu: 27436621/0100
Úplata za vzdělávání se platí zpravidla převodem na účet 27436621/0100, pod variabilním symbolem daným školou, a to buď pololetně nebo ročně. Splatnost školného za I.pololetí do 20. srpna, za II.pololetí do 15. února. Výše školného se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Výuka v ZUŠ je pro žáky přípravného studia, základního studia I. a II. stupně je dotována státem, rodiče platí jen příspěvek na provoz školy. Podmínky výběru školného podrobně řeší Školní řád.
Školné lze zaplatit i hotově v době úředních hodin v kanceláři ZUŠ.

Úřední hodiny v kanceláři školy:
pondělí: od 9:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 15:30 hodin
úterý:     od 9:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 15:30 hodin
středa:   od 9:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin
čtvrtek:  od 9:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 15:30 hodin
pátek:    od 10:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 14:30 hodin

 

Komentáře nejsou povoleny.