ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO

je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihomoravským krajem

Právní forma
příspěvková organizace

Zřizovatel školy
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3 Brno

Název školy
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno,
Došlíkova 48, příspěvková organizace

Animace-KONTAKTY

Telefon  +420 548 212 105
Mobil    +420 774 491 431
E-mail    infozus-brno.cz
Web      www.zus-brno.cz
FB facebook.com/zusbrno
Zobrazit na Google mapách →

 

 

Datová schránka
ID datové schránky 9k5gh4k

Identifikační údaje
IČO 62 156 748
IZO 062 156 748

Korespondenční adresa
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose,
Brno, Došlíkova 48, příspěvková organizace
Došlíkova 4185/48 636 00 Brno

Elektronická podatelna
info@zus-brno.cz
Velikost zprávy je maximálně 20 MB, přijímané formáty: DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO

Údaje pro platbu příspěvku na úhradu nákladů za vzdělávání v ZUŠ 
číslo účtu: 27436621/0100
Příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělávání v ZUŠ se platí zpravidla převodem na účet 27436621/0100, pod variabilním symbolem daným školou, a to buď pololetně nebo ročně. Splatnost příspěvku za I. pololetí je do 20. srpna, za II. pololetí do 15. února. Výše příspěvku se řídí vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání. Výuka v ZUŠ je pro žáky přípravného studia, základního studia I. a II. stupně je dotována státem, rodiče platí jen příspěvek na provoz školy. Podmínky výběru příspěvku podrobně řeší Školní řád.
Příspěvek lze zaplatit i hotově v době úředních hodin v kanceláři ZUŠ.

Úřední hodiny v kanceláři školy o prázdninách  
středa:   od 10:00 do 11:30 hodin 

Úřední hodiny v kanceláři školy během školního roku 
pondělí: od 8.30 do 1.00 hodin a od 12.30 do 15:30 hodin
středa:   od 9:30 do 12:00 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin
čtvrtek:  od 8.30 do 12.00 hodin a od 12.30 do 15.30 hodin
pátek:    od 8.30 do 12.00 hodin a od 12.30 do 15.30 hodin

Přijímání podnětů a informace o škole zajišťuje podatelna
Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose pro veřejnost
Provozní doba v průběhu školního roku:
pondělí až pátek vždy od 11.00 hodin do 15.30 hodin.

Ředitelka školy:
Mgr. Lenka Jeřábková
E-mail: infoPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

Statutární zástupkyně ředitelky:
Mgr. et MgA. Gabriela Tardonová
E-mail: infoPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
(viz. čl. 37 Nařízení „GDPR“ a čl. 14 zákona 110/2019 Sb.)

J. K. accounting s.r.o., Hybešova 726/42, 602 00 Brno
IČ 02734168
Telefon: 725 654 319
E-mail: gdpr@jkaccounting.cz
Bc. Adriana Blechová
Více» GDPR

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Jak se k nám dostanete?
Příjezd osobním autem
Zaparkovat můžete přímo před hlavní budovou. Při jízdě z centra pojedete po ulici Táborská, u Dělnického domu odbočíte na Bělohorskou, poté první odbočkou vlevo až nahoru na konec ulice Došlíkova.a první odbočkou vlevo vyjedete až na konec ulice Došlíkova k hlavní budově školy.
V budově Došlíkova je bezbariérově řešeno pouze přízemí.
Doprava tramvají
Z centra Brna konečná linky tramvaje č. 9 (Juliánov).
Doprava autobusem
Ze Staré Osady č. 58 a č. 78,  zastávka Poliklinika Židenice.

Další místa poskytovaného vzdělávání:
ZUŠ, Čejkovická 4237/8, 628 00 Brno-Vinohrady
tel: 544 232 947
Budova má bezbariérový přístup.

ZŠ Krásného 3191/24, 636 00 Brno-Juliánov
tel. 548 533 631

ZŠ Gajdošova 1282/3, 615 00 Brno-Židenice

ZŠ Merhautova 932/37, 613 00 Brno-Černá Pole

 Hlavní budova ZUŠ, Došlíkova 48                 

 

Odloučené pracoviště ZUŠ, Čejkovická 8

 

Správce webových stránek neshromažďuje osobní údaje návštěvníků stránek. Cookies využívá pouze za účelem zajištění nezbytného provozu webových stránek (technické cookies).

Více» Informace k tzv. Cookies

Komentáře nejsou povoleny.