Žáci výtvarného ateliéru naší ZUŠ vystavují v ústředním kole 12. Národní přehlídky výtvarných oborů Základních uměleckých škol České republiky

Slavnostní vernisáží byla v pátek 3. října 2014 ve 14.00 hodin v prostorách bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku slavnostně zahájena 12. Národní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ ČR. Výstava již tradičně nese název „Oči dokořán“ a představuje to nejlepší, co v ateliérech „zušek“ za poslední tři roky vzniklo. Soutěžní přehlídku vyhlašuje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky v pravidelných tříletých cyklech a jejím smyslem je vytvoření prostoru pro hodnocení kvality vzdělávání v základních uměleckých školách.
Až do 25. září 2015 mohou návštěvníci bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku shlédnout výstavu výtvarných prací, ktSONY DSCeré vybrala a ocenila porota ústředního kola 12. Národní přehlídky výtvarných oborů Základních uměleckých škol. Výstava nabízí jedinečnou možnost porovnat způsoby pojetí výuky vyučujících z celé České republiky a prohlédnout si promyšlené výtvarné projekty, na kterých žáci pracují dlouhodobě, ale i hravé, inspirativní výtvarné řady. Na výstavě ve Šternberku uvidí návštěvníci také práce žáků výtvarného oboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose. Porota ústředního kola vybrala pro přehlídku výtvarný projekt žáků ateliéru Mgr. Lenky Jeřábkové „Hudba barev“. 

Komentáře nejsou povoleny.