Leden–březen 2019
Galerie Pod Bílendou, komunikační prostory budovy ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno
Přirovnání, pořekadla a přísloví
– výstava z tvůrčí dílny žákyň přípravného studia výtvarného oboru.

N E Š L A P E J M E  S I  P O  Š T Ě S T Í

Erika malé rozlišení
Česká pořekadla, přísloví, přirovnání a ustálená slovní spojení nakreslily nejmladší žákyně výtvarného oboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose.

Běžně používaná, ustálená slovní spojení v doslovném rozebrání po jednotlivých slovech, často nedávají smysl. Ne každý ví, proč se říká „postavila si hlavu“, jak vzniklo „dávat si bacha“ nebo co udělal někdo, kdo „vzal roha“. Tyto frazémy výstava dvanácti žákyň přípravného a prvního ročníku výtvarného oboru vtipně vysvětlovala. Byly to malé kreslené příběhy s ponaučením. Někdy dokonce nebylo poučeno jen dítě, ale i dospělý.

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.