Úvodní slova k výstavě Imaginace 24. 4. 2008

Text úvodního slova k výstavě prací žáků výtvarného oboru
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, která se uskutečnila ve dnech
24. 4. 2008 – 30. 4. 2008 v Galerii Jižní křídlo Křížové chodby
Nové radnice v Brně.

I M A G I N A C E – obrazotvornost, fantazie, psychické vytváření nových celků kombinací paměťových předmětů a dosud nevnímaných objektů a jevů…
Ve výtvarné výchově učíme žáky, že tvořit je víc než napodobit. Ten, kdo něco vytváří – tedy tvůrce… musí nejprve objevit, poznat a pochopit. A to všechno s cílem věci proměňovat a mluvit o nich. Mluvit beze slov, ale stejně výmluvně. Učíme žáky výtvarnému jazyku, kde je hlavní téma – idea – myšlenka. Zvláštnost hodin výtvarné výchovy spočívá v jejich průběhu – procesu, kterému říkáme hodnototvorný.
Každý žák má zde možnost obohacovat svoji osobnost už tím, že se s poznanými hodnotami  totožní tj. že si je přivlastní a vnese je do života. Vznikají objekty, které mají hodnotu nejen pro to dítě, které je vytvořilo, ale i pro jeho okolí a potažmo pro celou společnost. Avšak podstatou tohoto tvůrčího a výchovného působení je pedagog. A dobrý pedagog musí mít schopnost i vůli naučit žáky – kromě jiného – samostatně myslet. Svoboda projevu, vlastní názor a citlivé vnímání světa jsou nezastupitelným základem pro život.
Blahopřeji paním učitelkám a žákům, že společně dokázali naplnit výtvarnou výchovu projekty, ve kterých se učí nejenom samostanému a svobodnému myšlení, ale učí se prostřednictvím  mění vnímat svět v celé jeho přirozenosti.

PaedDr. Hana Dvořáková,didaktik výtvarné výchovy PF Masarykovy univerzity v Brně

Komentáře nejsou povoleny.