Objevování minulosti 23. 4. 2009

V unikátních prostorách Muzea města Brna na Měnínské bráně představili od 23. dubna 2009 do 10. května 2009 svou tvorbu žáci výtvarného oboru naší Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose.

Výtvarný projekt ateliérů Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose si kladl za cíl tvůrčím způsobem povzbudit zájem žáků o dějiny výtvarného i užitého umění a historii. Ve vrstvách času jsme hledali informace o životě našich předků. Bez jejich existence, práce a myšlenek by nebyl dnešek.
Pro prezentaci mladých tvůrců je Měnínská brána fascinujícím místem, které navíc spoluvytváří zajímavá prostorová spojení dětských výtvarných prací inspirovaných historií a architektury poslední brněnské městské brány. Brno patřilo po staletí svým městským opevněním k nejlépe chráněným městům Evropy a prapůvod Měnínské brány je nutno hledat už ve 13. století. Z původních pěti městských bran je Měnínská brána jediným užívaným východem z města zachovaným až do dnešní doby. Je to místo, které má samo o sobě neobvyklou duchovní atmosféru, která zde i přes dnes jinou funkci brány stále zůstává. Spojení tvořivosti a fantazie dětí s tímto prostorem vytváří nové pocitové souvislosti. Instalace, kterou inspirovala historie, se na krátký čas stala samostatným meditativním prostorem pro díla mladých tvůrců. Dětský výtvarný projev je bezděčným osobním vyznáním, je výrazem vnitřního světa a mnoho vypovídá o svém tvůrci. Výtvarný projev je pro dítě přirozený, je „opravdu jeho “ je jedinečný, a proto vzbuzuje nefalšované zaujetí, snahu, vůli ke hledání a k experimentování. Ve výuce těchto předpokladů využíváme nejenom k prohloubení zájmu o poznávání věcí kolem sebe sama. Výtvarná kultura a historie je ve výuce přítomna v podobě hledání inspirací, asociací a souvislostí, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje pohyb napříč historií, zprostředkovává prožitek, připomíná do jaké míry jsme v historickém kontextu spojeni s minulostí. To vše vyžaduje ve výtvarné výchově mnohaleté vrstvení zkušeností, které se utváří tvorbou a experimentací. Výstava ve svém celku propojuje různé výtvarné názory, ale ukazuje i osvojování výtvarných postupů a technik, kterým se žáci v ateliérech ZUŠ učí.

Komentáře nejsou povoleny.