SONY DSCVýstava PÍSMENOLITERA 2019 na Špilberku
Reprezentativní prostory Muzea města Brna brněnského hradu Špilberk byly ve dnech 31. května až 16. června 2019 propůjčeny výstavě prací žáků výtvarného oboru ZUŠ. Výstava na Špilberku představila práce žáků a studentů výtvarných ateliérů Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, kteří s invencí experimentovali a rozvíjeli neohraničené možnosti při hledání vizuálních spojení písmene a obrazu. Výtvarná dílka vzniklá v rámci školního roku 2018/2019  založená na osobnostní kreativitě jednotlivých žáků s použitím písmen nejen v jejich informační úloze, ale i jako dekorativního artefaktu, prostředku experimentu, vtipu nebo tvořivé hry. Zařazena byla například témata: písmeno jako obraz, experimentální typografie, autorská písmena nebo volné asociační hry. Foto Miloš Strnad a archiv školy.

SONY DSC

Komentáře nejsou povoleny.