Národní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ 2008

Krajské kolo národní přehlídky výtvarných oborů Základních uměleckých škol se konalo v pátek
28. března 2008 v Kyjově. Pedagogický přínos prezentovaný ve výtvarných řadách učitelek naší ZUŠ byl odbornou porotou velmi dobře hodnocen.

Cenou poroty byla oceněna výtvarná řada LABYRINT žáků pí uč. Mgr. Kamily Gojné,

Cenou poroty s postupem do ústředního kola byla oceněna výtvarná řada KOMUNIKACE, na které se podíleli žáci pí uč. Jany Blažkové,

Cenou poroty s postupem do ústředního kola byla oceněna výtvarná řada PÍSMO žáků výtvarného oboru ze třídy pí uč. Mgr. Lenky Jeřábkové.

Komentáře nejsou povoleny.