VÝUKA 21. STOLETÍ POTŘEBUJE TVŮRČÍ PROSTŘEDÍ

V podvečer 24. října 2023 jsme na prvním veřejném představení nově zrekonstruovaného koncertního sálu přivítali úplně první návštěvníky. Podívat se, jak nový sál vypadá, přišli především rodiče našich žáků. Jsme moc rádi, že naše pozvání přijali i ti, bez nichž by tento moderní sál nevznikl – starosta Městské části Brno-Židenice Ing. Petr Kunc, místostarostka Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D., místostarosta Bc. Štěpán Juránek, členové rady Městské části Brno-Židenice Ing. arch. Ondřej Skála a Ing. Ondřej Procházka. Vyzkoušet akustiku sálu přišel i autor zdařilé rekonstrukce Ing. arch. Martin Borák. Dalším milým hostem byla starostka Městské části Brno-Vinohrady Mgr. Jitka Ivičičová a dlouholetý příznivec školy, syn skladatele Zbyňka Mrkose Ing. Dan Mrkos.

Aby sál dlouho sloužil veřejnosti jako místo k setkávání a kreativní prostředí, v němž se žáci a návštěvníci budou dobře cítit a s radostí objevovat svět umění, rozhodli jsme se ho pokřtít jako Koncertní sál Zbyňka Mrkose. Slavnostního křtu se ujal starosta Městské části Brno-Židenice Ing. Petr Kunc a syn skladatele Zbyňka Mrkose Ing. Dan Mrkos. A jak je vidět na fotografiích, oba pánové se tohoto úkolu zhostili s radostí.

Slavnostní křest byl příležitostí poprvé vyzkoušet akustiku sálu, ale i poděkovat vedení městské části Brno-Židenice za podporu uměleckého vzdělávání dětí i za to, že k 70. výročí založení naší ZUŠ škola získala moderní víceúčelový prostor a kultivované prostředí pro umělecké vzdělávání svých žáků.

Fotografie z koncertu u příležitosti slavnostního křtu zbrusu nového Koncertního sálu Zbyňka Mrkose.

Komentáře nejsou povoleny.