Miroslav Tesař

Absolvent:
Konzervatoř v Brně – obor hra na violoncello
metodický kurz – Flamenco (Petr Vít 2004)
absolvoval metodický kurz Konzervatoře Brno Kytarové soboty se zaměřením na vyučování hry na kytaru v ZUŠ (2006)
absolvoval metodický kurz Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc – Hra na kytaru (2015)
absolvoval metodické kurzy „Rozvoj kytarové techniky“ (2017), „Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ“ (2019).

Osobní úspěchy a praxe v oboru:
člen Rozhlasového orchestru studia Brno (do roku 1993),
● člen Dómského orchestru sv. Petra a Pavla na Petrově,
● hostoval jako člen orchestru v ND v Brně, HA divadle a v divadle Husa na provázku,
● dirigent souboru Collegium musicum při PedF MU (2008–2017).

Úspěchy v pedagogické činnosti:
dirigent Symfonického orchestru ZUŠ města Brna (1995–1998),
● Jan Zvěřina – 3. místo v ústředním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na violoncello,
● Lukáš Bureš a Jan Zvěřina – Konzervatoř v Brně, obor hra na violoncello.

Komentáře nejsou povoleny.