Mgr. Jana Kubová
janaZUStečkakubovaPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

Absolventka:
Konzervatoř a JAMU v Brně – obor hra na varhany
každoročně absolvuje metodické kurzy a semináře Konzervatoře Brno
– Klavírní soboty (2005–dosud),
pravidelně absolvuje odborné semináře pro učitele hry na varhany,
absolventka vzdělávání v oblasti digitálních technologií (2021).

Osobní úspěchy a praxe v oboru:
1. místo a cena ČHF za nejlepší interpretaci české soudobé skladby v Celostátním kole soutěže mladých varhaníků v Opavě (1988),
● spolupráce se sbory – Kantiléna, VSMU, Brněnský filharmonický sbor – Beseda brněnská aj.,
● koncertní činnost v ČR i zahraničí,
● vedoucí předmětové komise klávesových nástrojů ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose (2007–2014).

Úspěchy v pedagogické činnosti:
Kamila Prokešová – Konzervatoř  Brno, obor hra na varhany,
● Marie Ryšánková – Střední pedagogická škola,
● Marie Ryšánková – 3. místo v soutěži studentů Středních pedagogických škol v Krnově ve hře na varhany (2007),
● Marie Ryšánková – Pedagogická fakulta MU v Brně, obor Hudební výchova (2010),
● Marie Schnirchová – Střední pedagogická škola,
● Terezie Schnirchová – 3. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na klavír (2014),
● Terezie Šmahelová – 1. místo v XI. ročníku soutěže ZUŠ České a Slovenské republiky ve hře na varhany Organum regium v Pardubicích, kategorie Virtuosi (2014),
● Terezie Šmahelová – Zvláštní ocenění poroty za nejlepší interpretaci soudobé skladby, Zvláštní ocenění poroty za vynikající pedagogické vedení (Pardubice 2014),
● Terezie Šmahelová – účinkování na Koncertu sólistů s orchestrem Mladých brněnských symfoniků v Besedním domě (květen 2014),
● účast žáků na Společném varhanním koncertu žáků ZUŠ města Brna,
● samostatné varhanní koncerty žáků v chrámu sv. Augustina v Brně a v kostele
Nanebevzetí Panny Marie (u Jezuitů),
● Terezie Šmahelová – Konzervatoř Brno, obor hra na varhany, přijata do 2. ročníku (2016),
● Markéta Šmahelová 3. místo ve hře na varhany na přehlídce Organum regium v Pardubicích (2022).

Komentáře nejsou povoleny.