Mgr. et Mgr. Kamila Krebs, Ph.D.
kamilaZUStečkakrebsPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

Absolventka:
  MU Brno Pedagogická fakulta, obor: Specializace ve výtvarné výchově, titul PhD.
●  MU Brno Filozofická fakulta, obor: Dějiny umění a etnologie
  MU Brno Pedagogická fakulta, obor: Učitelství výtvarné a občanské výchovy
  Cyprus College of Art, Kypr: stáž

Osobní úspěchy a praxe v oboru:
Články do odborného tisku s výtvarným zaměřením
● Spontaneita. K problematice výtvarného projevu dospívajících. Aktuální otázky zprostředkování umění. Brno: MU 2007.
● Odkud přicházíme? Kdo jsme? Kam jdeme? In By the way :: Mimochodem. Brno: Muni press 2009.
● Brno barokní : studentský kostel u Jezuitů a páter Martin Středa. In Týden výtvarné kultury. 2010.
● Art brut a spontánní výtvarný projev dospívajících. In Spontánní umění. Brno: MU 2010.
● Spojité nádoby spontaneity. (…). In Spontánní umění. Brno: MU 2010.
● Art brut a spontánní výtvarný projev dospívajících v pedagogické praxi. Zprostředkování umění znevýhodněným skupinám. Brno: MU 2010.

Soutěže:
● 
Velrybí svět, Ekologická soutěž, Zoo Praha, 2005. Hlasování návštěvníků, 1. a 2. místo.
● Cena krajské poroty s postupem do ústředního kola celostátní přehlídky žáků ZUŠ ČR, 2005.   výtvarná řada: STROJE A KOMUNIKACE
● Mezinárodní soutěž I. J. Repina, Charkov, Ukrajina: 2. místo 2007.
● Cena krajské poroty celostátní přehlídky žáků ZUŠ ČR, 2008. výtvarná řada: „Labyrint – komunikace“
● Cena krajské poroty s postupem do ústředního kola celostátní přehlídky žáků ZUŠ ČR, 2011 výtvarná řada „Květy“
● 
Cena poroty s postupem do ústředního kola celostátní přehlídky žáků ZUŠ ČR, 2011
výtvarná řada „Krabičky“

Realizované výstavy a účast na společných výstavách výtvarného oboru ZUŠ:
● 2004 STROJE A KOMUNIKACE, samostatná výstava, Galerie Chodba PdF MU Brno.
● 2005 Tužkou štětcem, rydlem, objektivem, společná výstava, Galerie Jižní křídlo Křížové chodby.
● 2006 Pod gotickou klenbou, společná výstava, Galerie Jižní křídlo Křížové chodby.
● 2008 výstava ZUŠ PhDr.Zbyňka Mrkose: Brněnská muzejní noc, hrad Špilberk.
● 2008 Imaginace, společná výstava, výstavní prostor Gotické klenby MMB, Brno.
● 2009 POtisk, samostatná výstava žákovských prací, SVČ Lužánky, Brno.
● 2009 Objevování minulosti, společná výstava na Měnínské bráně, Brno.
● 2010 ZELI´n´KA Výtvarná řada o zelí a kapustě, samostatná výstava Galerie Chodba PdF Brno.
● 2010 a 2011 společná výstava výtvarného oboru, Artissimo Jánská 12, Brno.
● 2010 TVÁŘÍ V TVÁŘI, samostatná výstava žákovských prací, Artissimo, Brno.
● 2012 Výstava prací žáků výtvarného ateliéru, společná výstava ve Wannieck Gallery Brno.
● 2013 Výstava prací žáků výtvarného ateliéru, společná výstava v Domě U Tří knížat Brno.
● 2013 a 2014 V galerii nezvoní, samostatná sekce, výstava žáků VO v Richard Adam Gallery, Brno.
● 2014 a 2015 ZUŠ na Špilberku, společná výstava prací žáků výtvarného ATELIÉRU, Špilberk Brno.

Studenti přijatí na školy s uměleckým zaměřením:
●  Emilie Gelová, Karolína Pálková, Eliška Valecká, Gabriela Mangerová, Linda Trinhová, Adéla Bártová, Barbora Láníková, Veronika Šmídová.


 

Komentáře nejsou povoleny.