Marie Winklerová
marieZUStečkawinklerovaPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

Absolventka:
Konzervatoř v Brně – obor hra na hoboj
Pedagogické centrum Brno – Metodika hry na dechové dřevěné a žesťové nástroje (2000–2002)
Program celoživotního vzdělávání při hudební fakultě JAMU,
metodika hry na hoboj a klarinet (2002),
každoročně absolvuje metodické cykly seminářů Konzervatoře Brno – Dechové soboty (2008–dosud),
absolventka vzdělávání v oblasti digitálních technologií (2021).

Úspěchy v pedagogické činnosti:
Tomáš Janda – 2. místo v krajském kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na zobcovou flétnu (2003),
● Vladimír Dániel – 1. místo v krajském kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na saxofon (2003),
● Trio: Klára Havlíčková, Tomáš Janda, zobcová flétna, Aleš Winkler, klavír – 3. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v komorní hře (2004),
● Lenka Karbanová – 1. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na hoboj (2006),
● Václav Zvěřina – 1. místo v krajském kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na hoboj (2006),
● Filip Pokorný – 3. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na zobcovou flétnu (2006),
● Trio: Lenka Karbanová, Václav Zvěřina, hoboj, Alice Karbanová, viola 3. místo v ústředním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů (2007),
● Jan Adler – 1. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na klarinet (2009),
● Filip Pokorný – 1. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na klarinet (2009),
● Trio: Filip Pokorný, Jan Adler, klarinety, Štěpán Brychta, klavír – 3. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů (2010),
● David Gryc – 2. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na klarinet (2012),
● Filip Pokorný – 2. místo v krajském kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na klarinet (2012),
● Filip Pokorný, Jana Přikrylová, Jan Adler, David Gryc – 2. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů (2013),
● Filip Pokorný – Stříbrné pásmo v soutěži Mládí a Bohuslav Martinů (2013),
● Filip Pokorný – přijat na Konzervatoř Brno (2013),
● David Gryc – 3. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na klarinet (2015),
● Julie Petříková – 2. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na klarinet (2015),
● Julie Marušková – 2. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na hoboj (2015),
● Jan Adler – 2. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na klarinet (2015),
● Jana Přikrylová – 3. místo v krajském kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v oboru hra na saxofon (2015),
● Klarinetové trio: Jan Adler, Jana Přikrylová, David Gryc – 3. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů (2016),
● Saxofonové duo: Jana Přikrylová, Denis Pospíšil – 2. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů (2016),
● Anna Marie Procházková a Julie Petříková 3. cena v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na klarinet (2018),
● Julie Marušková 2. cena v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na hoboj (2018),
● Julie Marušková, Adriena Jedličková 2. cena v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na klarinet (2018),
● Okresní kolo ve hře na dechové nástroje – Klára Školáková 2. místo ve hře na klarinet, Ella Mondočková a Dominika Klusáková 3. místa ve hře na klarinet, Antonín Šeda 3. místo ve hře na saxofon, Anna Skalníková 3. místo ve hře na hoboj (2022).

Komentáře nejsou povoleny.