Lenka Pokorná
vedoucí předmětové komise smyčcových nástrojů
lenkaZUStečkapokornaPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

Absolventka:
Konzervatoř v Brně – obor hra na violoncello
metodický kurz – Flamenco, prof. Petr Vít (2004)
Kytarové soboty Konzervatoře Brno – vzdělávací program Vyučování hry na kytaru v ZUŠ (2006)
absolvovala metodický kurz Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc – Hra na kytaru (2015)
absolvuje metodické kurzy – Smyčcové soboty Konzervatoře Brno (2007–2020),
absolvovala vybrané semináře metodických kurzů Konzervatoře Brno „Kytarové soboty“ (2017),
absolvovala kurz „Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ“ (2019),
absolventka vzdělávání v oblasti digitálních technologií (2021).

Osobní úspěchy a praxe v oboru:
účast na mezinárodních orchestrálních kurzech – Bayreuth, jako členka MKO,
● členka Filharmonie B. Martinů ve Zlíně (1989–1990),
● členka Klavírního tria,
● členka Tišnovského komorního orchestru,
● členka Virtuosi Trebicenses.

Úspěchy v pedagogické činnosti:
Adam Hlavatý – 2. místo v okresním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ – obor hra na kytaru (2005),
● Veronika Navrátilová – 3. místo v okresním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ – obor hra na kytaru (2005),
● Matouš Bártů – 1. místo v krajském kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ – obor hra na violoncello (2008),
● Tereza Nádeníčková – 3. místo v okresním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ – obor hra na violoncello (2008),
● Tereza Nádeníčková – 2. místo v krajském kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ – obor   komorní hra (2007),
● Matouš Bártů – 1. místo v ústředním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ v komorní hře (2010),
● kytarové trio Anna Najbrtová, Veronika Navrátilová a Tereza Petráková – 3. místo v okresním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ v komorní hře (2011),
● Adam Hlavatý – 2. místo v okresním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ – obor hra na kytaru (2011),
● Jiří Dvořák – 3. místo v okresním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ – obor hra na violoncello (2011),
● Anna Jurtíková – 2. místo v okresním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ – obor hra na violoncello (2011),
● Matouš Bártů – 2. místo v krajském kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ – obor hra na violoncello (2011),
● Jiří Dvořák – přijat na Konzervatoř Brno, obor skladba,
● Zuzana Jurtíková – 2. místo v krajském kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ – obor hra na violoncello (2014)
● Matouš Bártů – 2. místo v ústředním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ – obor hra na violoncello (2014),
● Trio – 3. místo v ústředním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ – obor komorní hra s převahou smyčcových nástrojů (2016) více »
● Matouš Bártů – 2. místo v krajském kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje (2017),
● Jakub Sikora – 2. místo v krajském kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru (2017),
● Filip Maňas – 3. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru (2017),
● Tereza Nikoletta Sommrová, Matyáš Brychta, Zuzana Jurtíková – 2. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje (2017),
● V okresním kole soutěže ZUŠ v Komorní hře s převahou dechových nástrojů kvarteto Flauti da camera, které soutěžilo ve složení Natálie Zouharová, Monika Rybníčková, Martina Landaufová, Matouš Bártů, obsadilo ve své kategorii druhé místo (2019).
● V krajském kole soutěže žáků ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů v soutěžní kategorii 3 (Tria, kvarteta, kvinteta bez klavíru), ve věkové kategorii II, získalo Trio, které hrálo ve složení Zahra Hosein, Matyáš Brychta, Amálie Anna Holešovská druhou cenu (2019),
● Matyáš Brychta 2. místo ve hře na violoncello v okresním kole soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje (2020).

.

Komentáře nejsou povoleny.