Jarmila Richterová
jarmilaZUStečkarichterovaPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

Absolventka:
Konzervatoř v Brně – obor sólový zpěv
kurzy IPOS ARTAMA – semináře sbormistrů (2006)
Celostní muzikoterapie I.,II. (2009, 2012)
kurz Speciální pedagogika (2011)
semináře NIDV – Práce s hlasem a dechová cvičení (2012), Učíme děti zpívat (2014)
absolvovala vzdělávání v oblasti digitálních technologií (2021).

Osobní úspěchy a praxe v oboru:
25 let praxe v souboru zpěvohry ND v Brně

Úspěchy v pedagogické činnosti
vystoupení žáků na scénách brněnských divadel (B. a G. Forejtovy – inscenace Divotvorný hrnec, Mahenovo divadlo; B. a G. Forejtovy, K. Jindřichová, J. Glozarová, K. Suchánková, inscenace Nedbaloviny se souborem Městského divadla Brno; Andrej Antonín Holoubek představitelem dětské role v inscenaci Mary Poppins v Městském divadle Brno; Andrej Antonín Holoubek účinkoval v inscenaci Sen noci svatojánské v Janáčkově divadle Brno aj.),
● Veronika Soumarová – Konzervatoř, dramatický obor,
● Bohuslav Jelen – Konzervatoř v Brně,
● Barbora Forejtová – 1. místo v ústředním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ v sólovém zpěvu (2006),
● Barbora Grůzová – 1. místo v okresním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ v sólovém zpěvu (2006),
● Kateřina Suchánková – 2. místo v okresním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ v sólovém zpěvu  (2006),
● pěvecké trio Lucie Novotná, Jana Konečná, Markéta Konečná – 2. místo v krajském kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ v komorním zpěvu,
● Barbora Forejtová – 2. místo v ústředním kole soutěže Karlovarský skřivánek (2007),
● Kateřina Suchánková – 2. místo v ústředním kole soutěže Karlovarský skřivánek (2008),
v Barbora Grůzová – 2. místo v krajském kole Národní soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu (2009),
● Barbora Forejtová – 1. místo v ústředním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ v sólovém zpěvu (2009),
● Andrej Antonín Holoubek – 1. místo v okresním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ v sólovém zpěvu (2012),
● Kateřina Suchánková – 1. místo s postupem v okresním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ v sólovém zpěvu (2012),
● Jana Zahradníčková – 2. místo v okresním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ v sólovém zpěvu (2012),
● Kristýna Kovářová – 2. místo v okresním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ v sólovém zpěvu (2012),
● Komorní duo ve složení Andrej Antonín Holoubek a Kristýna Kovářová – 2. místo v okresním kole celostátní Soutěže žáků ZUŠ v komorním zpěvu (2012),
● Andrej Antonín Holoubek (žák ze třídy J. Richterové i MgA. Silvie Sommrové) – Gymnázium s uměleckou profilací Pavla Křížkovského (2014),
● Leona Skácelová – 1. místo v regionálním kole Brno-město soutěže Karlovarský skřivánek (2017, 2018),
Barbora Lošťáková 2. cena a Viktorie Plšková a Leona Skácelová 3. místo v okresním kole Soutěže žáků ZUŠ v sólovém zpěvu (2018),
Nikol Hudcová – 1. místo v regionálním kole Brno-město soutěže Karlovarský skřivánek (2019),
 Barbora Lošťáková a Leona Skácelová 2. místa v okresním kole soutěže žáků ZUŠ, Leona Skácelová Zvláštní cena poroty za vynikající interpretaci muzikálové písně v tomtéž kole soutěže (2022).

Komentáře nejsou povoleny.