Jana Schejbalová, DiS.

jana.schejbalova@zus-brno.cz

Studium
Konzervatoř Brno – obor hra na cimbál 2007-2013 zakončeno absolutoriem)
Konzervatoř Brno – obor hra na obcovou flétnu (2014-2018 zakončeno maturitou)

Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Účast na seminářích Cimbálové soboty (Zlín), Cimbálové dílničky (Velké Pavlovice),
Letní cimbálové kurzy, seminář Využití improvizace ve výuce.

Pedagogická praxe
Slovácká základní umělecká škola, s.r.o.
ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno, p.o.

Osobní úspěchy a praxe v oboru
2.místo v I. kategorii na Mezinárodní soutěži ve Valasškém Meziříčí. (2007),
pravidelná spolupráce s Brno Contemporary Orchestra,
hostování v cimbálových muzikách z Moravy.

Komentáře nejsou povoleny.