Dagmar Menšíková
dagmarZUStečkamensikovaPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

Absolventka:
Konzervatoř v Brně – obor hra na klavír
účastnila se vybraných kurzů Konzervatoře Brno z cyklu Klavírní soboty (2005–2014).

Úspěchy v pedagogické činnosti:
Kamila Popelová – přijata na Pedagogickou fakultu MU – hudební výchova,
● Jana Svobodová – přijata na  Filosofickou fakultu MU – hudební věda,
● Jiří Dvořák – přijat na Konzervatoř Brno, obor skladba
● Štěpán Brychta – 2. místo v okresním kole celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír (2017).

Komentáře nejsou povoleny.