Bc. Miriam Dostálová, DiS.
miriamZUStečkadostalovaPPZUŠ Mrkosezus-brnoZUStečkacz

Absolventka:
Konzervatoř v Brně – obor hra na klavír.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno – obor učitelství angličtiny a hudební výchovy (magisterské studium).

Studium:
● Metodické centrum HF JAMU – Současné trendy klavírní pedagogiky (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
● Absolventka semináře využití nových metod hudebně teoretických předmětů na ZUŠ (2021),
● Absolventka vzdělávání v oblasti digitálních technologií (2021).
 

Komentáře nejsou povoleny.