Budova ZUŠ, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice


Hlavní budova školy se nachází v klidném prostředí zahrady, v bezprostřední blízkosti lesoparku Bílá hora. Kmenová budova, původně sloužící jako mateřská škola, je přizpůsobena specifickým potřebám ZUŠ. Vzhledem k počtu vyučovaných žáků a nástrojů zde máme k dispozici potřebný počet funkčně upravených a vybavených učeben, koncertní sál a nezbytné pracovní a sociální zázemí pro pedagogy a žáky. Přestože jsou některé učebny menší, splňují školní prostory estetické a psychohygienické podmínky vzdělávání v ZUŠ. V prvním patře hlavní budovy je 14 samostatných učeben sloužících individuální výuce hudby, komorní a souborové hře, multimediální učebna pro Nauku o hudbě, Přípravné studium HO a výuku skladby. V pravé části přízemí jsou dva funkčně vybavené ateliéry výtvarného oboru, dílna pro keramiku a sklad výtvarného materiálu. Výuka tanečního oboru probíhá v přízemí levé části budovy, kde je pro žáky k dispozici menší taneční sál se zázemím a šatnou. Koncertní sál (cca 70 míst) využívá k výuce literárně-dramatický obor, kytarový soubor, varhanní oddělení i orchestr Mladí brněnští symfonikové.


SONY DSC SONY DSC

SONY DSC SONY DSCSONY DSC

Komentáře nejsou povoleny.