Zbraně
pedagogické vedení pí uč. Jana Blažková 

fotografie žáků z oddělení Fotografická tvorba: Barbory Chládkové, Ellen Koppové, Evy Křížové, Marie Drábkové, Daniely Šrámkové, Denisy Musilové, Patricie Nekudové, Jiřího Mrhače a Martina Syse 

Komentáře nejsou povoleny.