VÝSTAVA ŽÁKŮ VÝTVARNÝCH ATELIÉRŮ
ZUŠ NA ŠPILBERKU
22. května – 29. května 2014
vernisáž výstavy se uskutečnila ve středu 21. května 2014

Instalace v hranolové věži východního křídla hradu Špilberku představila tři projekty vzešlé z výtvarných ateliérů pod pedagogickým vedením pí uč. Jany Blažkové, Mgr. et Mgr. Kamily Gojné a Mgr. Lenky Jeřábkové. Přesto, že každý  z projektů vyžadoval specifické pojetí, je jim společná snaha o rozvíjení a obohacování aktuálních zkušeností žáků, nacházení souvislostí a odkrývání nových pohledů.

Komentáře nejsou povoleny.