Vydařený Vánoční koncert

Ve čtvrtek 13. prosince 2012 proběhl v Kapitulní síni Vojenské nemocnice v Brně-Židenicích Vánoční koncert žáků Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose. Program připravili žáci a učitelé pěveckého, smyčcového a kytarového oddělení. Sál se začal naplňovat již při generální zkoušce a nakonec nestačila ani dodatečně přidaná místa. Kapitulní síň byla tak naplněna, že někteří posluchači museli stát a žáci hráli těsně před publikem. Atmosféra v sále byla i tak velmi příjemná.
Koncert zahájil Pěvecký sbor, který svými vánočními písněmi navodil slavnostní atmosféru. V první části koncertu se dále představili žáci Přípravného smyčcového souboru a nejmenší zpěváci. Zaznělo kytarové duo, trio a kvarteto i další komorní seskupení. Druhá část koncertu patřila Kytarovému souboru, Komornímu smyčcovému souboru a Pěveckému sboru. Koncert vyvrcholil melodiemi ve společném  provedení souborů pod střídavou taktovkou Jarmily Z. Richterové,  Mgr. Eleny Petrukové a MgA. Zuzany Křivé. Skvělé výkony všech žáků i učitelů ocenilo publikum  dlouhým a vřelým potleskem. Všem pedagogům i žákům patří velký dík za skvěle připravený Vánoční koncert a posluchačům za velký zájem a podporu.

                                                                   Miloslava Vincourová, zástupkyně ředitelky

Komentáře nejsou povoleny.