Hra na smyčcové nástroje
8. března 2017 od 8:30 do 20:00 hodin byla Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Došlíkova 4185/48, Brno-Židenice pořadatelem Okresního kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 94 soutěžících ze třinácti ZUŠ města Brna.
Ve hře na housle a violu pracovala odborná porota ve složení: předseda poroty prof. Peter Michalica, ArtD. z VŠMU a JAMU, členy poroty byli  MgA. Richard Kružík z Konzervatoře Brno a Mgr. Karel Plocek, člen Filharmonie Brno. V soutěžních kategoriích hra na housle a hra na violu se představilo v koncertním sále celkem 57 žáků ve dvanácti věkových kategoriích. K  1. ceně
v 0. kategorii ve hře na housle a postupu do krajského kola blahopřejeme Idě Grundové, žákyni
pí uč. Dagmar Kuchařové. Druhá místa ve hře na housle obsadily ve lll. kategorii Marcela Danihelová i Amélie Doubková a stejně úspěšná byla v Vlll. kategorii Simona Kubová. Třetí cenu získala ve ll. kategorii Anna Musilová a v lX. kategorii Tomáš Černocký, všichni žáci jsou z houslové třídy pí uč. Dagmar Kuchařové. Třetí cenu získala v lX. kategorii hry na housle Hana Ptáčková ze třídy pí uč. MgA. Zuzany Křivé.
Druhá soutěžní porota hodnotila v soutěžních kategoriích hra na violoncello a hra na kontrabas 31 účastníhů ve čtrnácti věkových kategoriích. Porota pracovala ve složení: předseda poroty
Mgr. Václav Horák, pedagog Konzervatoře Brno, členové poroty Mgr. Martin Šranko také z Konzervatoře Brno a MgA. Michal Greco, člen Filharmonie Brno.
Úspěchu dosáhl v Vl. kategorii Matouš Bártů ze třídy pí uč. Lenky Pokorné, který získal ve hře na violoncello 1. cenu a postupuje do krajského kola. Další čtyři žáci ze třídy pí uč. Lenky Pokorné Tereza Nikoletta Sommrová i Matyáš Brychta v l. kategorii, Zuzana Jurtíková ve lll. kategorii a Tereza Černá ve lV. kategorii byli odbornou porotou hodnoceni výbornými druhými cenami.

Komentáře nejsou povoleny.