První Hudební večer 31. 10. 2012

Ve středu 31. října 2012 se uskutečnil Hudební večer a byl plný velmi zdařilých výkonů. Pedagogové vybrali zajímavý repertoár od hudby barokní přes klasickou až po soudobou. První část večera patřila našim nejmenším žákům, kteří předvedli skladbičky na klavír a zobcovou flétnu. U některých to bylo první veřejné vystoupení, na které se pečlivě i se svými učiteli připravili a za jejich výkony je posluchači zaslouženě odměnili vřelým potleskem.
V druhé části večera zazněly skladby v podání žáků II. stupně. Vyslechli jsme vyzrálé výkony klavíristů Jany Krejčí, Štěpána Brychty, Diem My Tran a Davida Chlupa (žáci pí uč. Ilony Prchalové), houslistky Terezy Bučkové a violisty Martina Šindeláře (žáci pí uč. Dagmar Kuchařové). Žákům se podařilo předat do znějících tónů mnoho barev, což svědčilo o technickém zvládnutí hudebního díla a vypovídalo o důkladné přípravě jak doma, tak v hodinách. Zajímavé bylo i provedení díla od Ivana Kurzeho „Allegro” v podání Zuzany Tančevové (žákyně pí uč. Mgr.art. Evy Murínové) a klavírní skladba Maksima Mrvici „Cubana Cubana“ v bravurní hře Davida Chlupa.
Miloslava Vincourová
zástupkyně ředitelky

Komentáře nejsou povoleny.