3. únor 2016 / 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48
Hudební večer žáků Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose

Ve středu 3. února 2016 se v Koncertním sále Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose uskutečnil hudební večer, na kterém se představilo dvacet žáků hudebního oboru. Zaujaly výkony žáků 4. ročníku I. stupně základního studia: flétnistky Veroniky Štenclové ze třídy pí uč. Mgr. Věry Křivé a kytarového dua, které hrálo ve složení David Dvořák a Quan Nguyen Phu ze třídy pí uč. Mgr. Eleny Petrukové. S plným nasazením interpretovali skladby i žáci vyšších ročníků: klavíristka Lenka Rotscheinová ze třídy pí uč. Mgr. Jany Kubové, kterou doprovodil na baskytaru její tatínek Petr Rotschein. Působivé bylo i pěvecké vystoupení Barbory Kunderové ze třídy p.uč. Mgr. Tomáše Badury, která zazpívala známou píseň „Řeka lásky“ od Jiřího Wykrenta za klavírního doprovodu p.uč. MgA. Jana Hlaváče. V závěru večera zazněly skladby Antonína Dvořáka „Romantické kusy“ I. Allegro moderato, II. Allegro maestoso v podání houslisty Tomáše Černockého ze třídy pí uč. Dagmar Kuchařové a varhanní „Concerto h moll“, 3. věta Johanna G. Walthera v interpretaci Jakuba Zikmunda ze třídy pí uč. Mgr. Jany Kubové.

Komentáře nejsou povoleny.