Vánoční hudební večer

Ve středu 17. prosince 2014 v 18 hodin proběhl v Koncertním sále Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Došlíkova 48 Brno-Židenice Vánoční hudební večer. V první části večera zazněly skladby v podání žáků prvního stupně studia klavírního, dechového, kytarového a smyčcového oddělení. Milé a pěkné obohacení představovalo vystoupení žáků, které doprovázeli jejich starší spolužáci. Bylo vidět i slyšet, že je společná souhra baví a těší.
Ve druhé části večera jsme vyslechli vyzrálé výkony starších žáků. Zazněly krásné klavírní tóny „Písně beze slov č.1 E dur“ od F. M. Bartholdiho, kterou precizně a působivě zahrála Klára Eliášová, žákyně p.uč. MgA. Lukáše Hurtíka, Ph.D. V cimbálové úpravě zahrál Matěj Čevela – žák pí uč. Mgr.art. Evy Chomoucké známou skladbu „Alžbětinská serenáda“ od R. Bingeho. Slavnostní večer vyvrcholil 1. a 2. větou Sonáty č. 5 B. Marcelliho v podání violoncellového tria ve složení Matouš Bártů, Jiří Dvořák a pí uč. Lenka Pokorná.
Všechny výkony ocenili posluchači zaslouženým a vřelým potleskem. Děkuji všem pedagogům i žákům za zdařilý a na hudební zážitky bohatý Vánoční hudební večer.

Komentáře nejsou povoleny.