16. prosinec 2015/ 18:00 / Koncertní sál ZUŠ, Došlíkova 4185/48
Hudební večer žáků Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose

Ve středu 16. prosince 2015 v 18 hodin proběhl v Koncertním sále Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Došlíkova 48 Brno-Židenice Vánoční hudební večer a zároveň poslední hudební vystoupení v tomto kalendářním roce. Zazněly skladby v podání žáků prvního i druhého stupně klavírního, dechového, kytarového a smyčcového oddělení. Milé a působivé bylo vystoupení žáků, které doprovázeli jejich sourozenci nebo starší spolužáci. I když jejich výkon nebyl dokonalý, bylo vidět, že je společné muzicírování baví, a to je v hudbě i umění podstatné.
Vánoční hudební večer vyvrcholil Koncertem B dur  – Maestoso v podání Marie Jany Foltýnové (žákyně ze třídy pí uč. Dagmar Kuchařové) a působivou skladbou „A Time for Us“ v podání Jany Přikrylové (žákyně ze třídy pí uč. Marie Winklerové). Obě žákyně předvedly precizní a vyzrálý výkon.
Všechny výkony ocenili posluchači zaslouženým a vřelým potleskem.

Komentáře nejsou povoleny.