19 maléAdventní koncert žáků ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose se zpěvačkou Ilonou Csákovou

Tradiční Adventní koncert Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose v kostele na Karáskově náměstí nabídl nejen zastavení v předvánočním shonu, ale i mimořádnou příležitost k hudebnímu setkání se zpěvačkou Ilonou Csákovou. Vánoční atmosféru navodily tóny varhan, fléten, klarinetu, houslí a zpěvu v podání sólistů, souboru Flauti Allegri, Komorního souboru smyčcových nástrojů a pěveckého sboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose. A v závěru koncertu se ke zpěvu koledy „Narodil se Kristus Pán“ přidalo i obecenstvo zcela zaplněného chrámu.

Můžeme být pyšní na všechny, kteří hráli, zpívali a byli součástí této jedinečné akce. Dle reakce posluchačů šlo o mimořádný umělecký zážitek, za který patří všem srdečné poděkování. Veliký dík patří především milému hostu koncertu – zpěvačce Iloně Csákové, která si i přes pracovní vytíženost našla čas a projekt pěveckého oddělení ZUŠ velkoryse podpořila. Děkuji pěveckému sboru v čele se sbormistrem Tomášem Badurou, našim sólistům, vedoucím i členům souborů, korepetitorům, ale i rodičům za trpělivost a čas, který jsme společně věnovali přípravám koncertu. Pevně věříme, že nejen účinkující, ale i posluchači budou dlouho vzpomínat na tento hudební zážitek.

Fotografie z generální zkoušky a Adventního koncertu v kostele na Karáskově náměstí
Foto Lukáš Badura

 

Komentáře nejsou povoleny.