Foto z Klavírního mládí v BD 2020Napsali nám z Konzervatoře Brno:
Dovolte, prosím, abych jménem klavírního oddělení Konzervatoře Brno i jménem svým poděkovala Vaší škole za spolupráci při organizaci 13. ročníku společného koncertu brněnských ZUŠ a konzervatoře Brněnské klavírní mládí.

PC access will increment in homes, study halls, libraries, and work environments. Cost will, most likely, keep on diminishing. Likewise, compactness will keep on expanding. Word-handling programs for kids and grown-ups will be broadly utilized in writing. However, it is hard to predict when all writing will be done by means of PC or different advancements so while we still use it students should try this web-site if they have troubles with any writing project. On the off chance that we expect that some handwriting will be fundamental, if just for marks and quick, non-changeless jottings, a few inquiries remain. What instructional systems encourage realizing in handwriting? Could PC helped guidance (CAI) give instructional assistance to a few or all students? Can the instructional time and cost required to train two handwriting structures be supported?

Prosím Vás také o tlumočení našeho poděkování Vaší žačce Aleně Jurkové za krásný zážitek, který nám připravila svou hrou, a její paní učitelce Marcele Hamrové Hoňkové za skvělé vedení.

Jsme velmi rádi, že jsme koncert ještě stačili uskutečnit a těšíme se na další projekt příští rok! S pozdravem a přáním mnoha úspěchů Vaší škole

Renata Bialasová
(Mgr. Renata Bialasová působí pedagogicky jako profesorka hry na klavír na Konzervatoři v Brně.)

Komentáře nejsou povoleny.