Hra na varhany

Varhany jsou nástrojem s bohatou historií sahající až do doby před naším letopočtem. Během staletí prošly vývojem, který byl velmi rozdílný a specifický pro jednotlivé oblasti a země i ve stejných časových epochách. Některé nástroje dosahují až gigantických rozměrů co do počtu manuálů i množství rejstříků. Zvukové a barevné škály varhan začínají od nejjemnějších po monumentálně ohlušující. Každý nástroj je jiný a rozdílné jsou i akustické podmínky, ve kterých se varhany nacházejí. Současné nástroje bývají opatřeny moderními technickými vymoženostmi (např. paměťovými kombinacemi). V posledních desetiletích v menších prostorách často nahrazují píšťalové nástroje varhany digitální.

Varhany patří do skupiny nástrojů, které vyžadují již vyspělejšího žáka jak po stránce fyzických dispozic, tak i hudebních předpokladů. Při hře na varhany je nutné zvládnout číst a hrát zápis tří notových osnov současně. Výhodou je předchozí klavírní průprava. Čím je žák zdatnější ve hře na klavír, tím rychleji bude postupovat ve hře na varhany. Začíná-li žák bez klavírní průpravy, je vhodné počátky výuky kombinovat se hrou na klavír pro lepší  zvládnutí správných elementárních hráčských návyků. Připravenost žáka ke studiu varhan posoudí pedagog.

Digitální varhany v sále školy slouží nejen pro výuku, ale i pro koncertní využití. Žáci mají příležitost vyzkoušet si při vystoupeních i nástroje v brněnských chrámech nebo dalších prostorách a získat tím cenné zkušenosti v pohotovém přizpůsobení se různým typům varhan a akustiky. Úspěšnost ve hře na nástroj podstatně závisí na žákově systematické přípravě do výuky. Více »

Komentáře nejsou povoleny.