Barokní komorní soubor

Barokní komorní soubor ve složení dvě zobcové flétny, housle a barokní virginal (obdoba cembala) je, jak již z názvu vyplývá, zaměřen na interpretaci staré hudby zejména z období vrcholné renesance a baroka. Tvoří jej žáci druhého cyklu studia ZUŠ. Cílem je stylově poučená interpretace skladeb a snaha ukázat, že i skladby starých mistrů nemusí být v dnešní době „out“.

Pedagogické vedení Barokního komorního souboru: pí uč. Mgr. Kristýna Hrbáčková
(v současné době je vyučující na mateřské dovolené).

Komentáře nejsou povoleny.