Soubor klarinety, saxofony

Soubor klarinetů a saxofonů navazuje na získané poznatky a dovednosti z individuálních hodin výuky hry na nástroj. Rozšiřuje oblast sólové hry o tvořivou hru v kolektivu, kdy se žáci zaměřují na pohotovou orientaci v notovém zápisu, na přizpůsobení se ostatním hráčům souboru po stránce intonační, rytmické ale i dynamické. Učí se, aby soubor působil jednotně a hraná hudba byla pro posluchače příjemná.
V repertoáru souboru najdeme lidové písně, hudbu klasickou, soudobou i populární. Studenti pravidelně vystupují na akcích školy pro veřejnost.

Soubor klarinety 2019-2020
Pedagogické vedení souboru pí uč. Marie Winklerová

Komentáře nejsou povoleny.