Komorní hra na dechové nástroje

Komorní  hra navazuje svým obsahem na výuku hry na hudební nástroj, rozšiřuje ji o spolupráci, o vnímání jiného nástroje při společné reprodukci skladby. Slouží jako prostředek k podchycení zájmu žáka o hudbu, aby po skončení studia cítil potřebu hudbu aktivně provozovat a poslouchat. Nabízí tvořivou činnost v oblasti interpretace skladeb, napomáhá upevňování rytmického cítění a chápání, umožňuje obeznámit žáky s různými styly a žánry.

Komentáře nejsou povoleny.